Правила користування сайтом Волинські оголошення

Моментом укладення даної Згоди вважається момент будь-якої взаємодії Користувача з Сайтом. Правила користування сайтом затверджені адміністрацією сайту ВОЛИНСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ і є обов’язковими для виконання для усіх Користувачів даного сайту. Користувачі засвідчують погодження з усіма умовами даної Згоди.

 

1. Загальні положення

1. Дані Правила є Згодою на надання послуг інтернет-сайту ВОЛИНСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ, управління яким здійснюється під доменом vologol.com Товариства з обмеженою відповідальністю «Марк-Медіа» (далі Товариство).

2. ВОЛИНСЬКІ ОГОЛОШЕННЯ — інтернет-сайт, який являє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових класифікованих оголошень (далі Cайт).

3. Товариство пропонує користувачу послуги по використанню Сайту для розміщення інформації про товари (послуги) з метою купівлі-продажу різних товарів (послуг) іншими користувачами.

4. Користувачем сайту може бути будь-яка діє- та правоздатна особа, що досягла 18 років, а також юридична особа, які згідні використовувати Сайт відповідно до нижчезазначених умов (далі Користувач).

5. Всі договори між Користувачами укладаються напряму. Таким чином, Товариство не є учасником договорів, а лише надає комунікаційну торгову платформу для розміщення оголошень.

2. Розміщення оголошень

1. Товариство надає Користувачу право доступу до Cайту і його сервісів для особистого користування.

2. Користувач набуває права на розміщення оголошення на Сайті після заповнення спеціальної форми, де зазначає зміст оголошення.

3. На одній формі замовляється публікація лише одного оголошення, що стосується одного конкретного предмета, об’єкта, вакансії, послуги.

4. Користувач має право зареєструватися на сайті з метою отримання додаткових сервісів, заповнивши форму з вказівкою діючої електронної адреси, до якої має доступ лише Користувач, і вибраного паролю. Після цього, Користувач отримує електронний лист з підтвердженням реєстрації, який містить посилання, перехід по якій необхідний для завершення реєстрації.

5. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії пов’язані з використанням його електронної адреси і паролю для входу в систему.

6. Форма для оголошень на сайті ВОЛИНЬ ІНФО заповнюється українською мовою.

7. Користувач, який розміщує оголошення на Сайті, зобов’язаний розмістити інформацію про товари (послуги) відповідно до даних Правил, подати достовірну, точну і повну інформацію про товари (послуги), умови продажу (надання) товарів (послуг).

8. Зміст поданого оголошення повинен відповідати вимогам діючого законодавства України, не суперечити здоровому глузду та нормам моралі. Відповідальність за достовірність інформації несе Користувач, який подає оголошення.

9. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну опублікуванням оголошення Користувачу, який подав таке оголошення та особам, які використали таке оголошення.

10. У випадку виявлення подання оголошення на чужі номери телефонів або адреси, адміністрація передає відповідні матеріали для розслідування у правоохоронні органи.

11. Якщо оголошення належить до категорії платних оголошень, Користувач зобов’язаний заповнити одне з обов'язкових для заповнення полів на бланку платних оголошень.

12. Адміністрація Сайту залишає за собою право скорочувати, виправляти текст оголошення, з метою надання йому більш зручного для читання вигляду; змінювати рубрику оголошення, у випадку, якщо користувач невірно вказав рубрику; відмовити в публікації оголошення, не пояснюючи причин; розміщувати оголошення на інших сайтах-партнерах ВОЛИНЬ ІНФО*.

13. Послуги Товариства по розміщенню оголошення на Сайті вважаються виконаними з моменту публікації цих оголошень.

3. Відомості надані Користувачем

1. Відомості, надані Користувачем, включають інформацію, яку він надав Товариству чи іншим Користувачам в зв’язку з користуванням сервісами Сайту — розміщення оголошень та інші дії здійснені Користувачем на Сайті. Користувач несе відповідальність за надану ним інформацію.

2. Реєструючись, заповнюючи форму для подачі оголошення, Користувач своїми діями дає добровільну згоду* (письмове, добровільне волевиявлення) фізичної особи — користувача, який подає оголошення на обробку його персональних даних (в т.ч. згоду на їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, поновлення, використання, знеособлення, знищення та публікацію в межах наданих для розміщення на Сайті).

Відповідно до п.6 ст.6 Закону україни від 01.06.2010 р. № 2297-VШ «Про захист персональних даних»: «не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди...» Відповідно до ст.2 цього ж Закону: «Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована».

3. Товариство зберігає за собою право надсилати інформаційні повідомлення на електронну та поштову адресу, зазначену при реєстрації, повідомлення на мобільний телефон Користувача.

4. Заборонено надавати інформацію з порушенням вимог законодавства України та Правил користування сайтом ВОЛИНЬ ІНФО.

4. Вилучення оголошень

Вилучаються з сайту (не публікуються) оголошення:

1. Зміст якого не відповідає вимогам діючого законодавства, суперечить здоровому глузду та нормам моралі.

2. Якщо на 1 бланку оголошення подано тексти двох і більше оголошень.

3. У випадку незаповнення одного з обов’язкових для заповнення полів бланку платного оголошення.

3. Якщо у тексті оголошення про діяльність, яка підлягає ліцензуванню згідно чинного законодавства України, не вказано номер, дату видачі ліцензії та назва органу, який видав ліцензію. Якщо такої ліцензії немає в редакції — оголошення вилучається з Сайту. Копію ліцензії можна надіслати на електронну пошту _______________________ або факсом за номером _______________.

4. Оголошення про втрату документів, печаток, штампів, повідомлення про ліквідацію, реорганізацію підприємств, оголошення в рубрику знайомств.

5. Оголошення про купівлю-продаж документів, наркотиків, зброї, отрут, внутрішніх органів, крові та плазми, медикаментів, неліцезованих комп’ютерних програм, державних нагород України, нагород колишнього СРСР та інших країн, паспортів, трудових книжок, дипломів, інших документів.

6. Оголошення, що містять таємну та конфіденційну інформацію, які нав’язують політичні чи релігійні погляди, які дискредитують фізичних або юридичних осіб, пропагують проституцію, неприйнятні з етичних міркувань, а також оголошення з пропозицією передоплати або поштового пересилання грошових сум та інших цінних вкладів як оплати за товари та послуги.

5. Права та обов'язки сторін

1. З метою надання права Товариству публікувати дані надані Користувачем, Користувач надає Товариству безстрокове право використання, публікації, збору, копіювання, дублювання, відтворення відносно авторських прав, товарних знаків, публікацій і баз даних, які має Користувач, а також відносно наданих даних на всіх інформаційних носіях. Зазначені права Товариству надаються безоплатно, а Користувач зберігає всі права власності на зміст розміщеної в оголошені інформації. Користувач надає право доступу до розміщеної ним інформації всім Користувачам Сайту.

2. Користувач підтверджує, що несе виключну відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на сайті.

3. Користувач зобов’язується:

3.1. Не вчиняти будь-яких дій, які можуть призвести до великого навантаження на інфраструктуру Сайту.

3.2. Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Сайт без письмового дозволу Товариства.

3.3. Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати суспільству будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (окрім даних, поданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Товариства.

3.4. Не перешкоджати роботі на Сайті, роботі автоматичних систем або процесів, не обмежувати доступ до Сайту.

4. Користувачу забороняється:

4.1. Обговорення дій Адміністрації Сайту, окрім безпосередньої електронної переписки з модератором.

4.2. Використовувати імена Користувачів, схожих імен інших Користувачів, з метою написання повідомлень від їхнього імені.

5. Користувач зобов’язується не використовувати дані, надані іншим Користувачем, в інших цілях, окрім укладення домовленостей безпосередньо з цим Користувачем, без письмового погодження іншого Користувача. Доступ до персональних даних Користувача, які надані Товариству при реєстрації, з боку інших Користувачів можливий лише при наявності письмового дозволу Користувача.

6. Товариство бере обов’язок якісно виконувати свої зобов’язання, забезпечувати нормальну роботу сервісів Сайту і не поширювати персональних даних, наданих Користувачами.

7. Товариство може періодично встановлювати обмеження в використанні сервісів Сайту, зокрема, максимальну кількість днів зберігання оголошень і їх розміри. Адміністрація має право в будь-який момент змінити чи припинити роботу сервісів Сайту з повідомленням (або без нього) Користувачів.

8. Товариство зберігає за собою право обмежити кількість активних оголошень, а також певні дії Користувача на Сайті.

9. Товариство може заборонити Користувачу доступ до Сайту, якщо він постійно порушує умови даних Правил користування сайтом ВОЛИНЬ ІНФО. Постійним порушником вважається Користувач, який два і більше разів був повідомлений адміністратором Сайту про порушення Правил користування сайтом і прав третіх осіб.

10. Товариство має право на власний розсуд відмовити в розміщенні, знищити і перемістити будь-яке розміщене на Сайті оголошення за порушення даних Правил користування або законодавства України.

11. Товариство має право передати Сайт зі всіма його сервісами і наповненням, включаючи персональну інформацію Користувачів, своїм партнерам. Повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється на розсуд Товариства.

12. Користувачі мають право надсилати електронною поштою скарги, зауваження з приводу роботи Сайту, які будуть розглянуті протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надходження.

6. Відповідальність Товариства (Адміністрації)

1. Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує свою згоду, що він використовує Сайт і його сервіси на власний ризик, несе всі ризики пов’язані з використанням на Сайті оголошень, а Товариство (його керівники, працівники) не несе ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки, які стали результатом використання розміщених оголошень.

2. Товариство не є організатором чи стороною домовленостей. Сайт ВОЛИНЬ ІНФО є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість зареєстрованим Користувачам розміщувати інформацію про продаж і купівлю, надання дозволених законом товарів і послуг.

3. Товариство не може контролювати достовірність розміщеної в оголошеннях інформації. Товариство не несе відповідальності за будь-яку шкоду, яка спричинена в результаті здійснення домовленості чи неналежної поведінки будь-якої сторони.

4. Товариство не несе відповідальності за поведінку Користувачів чи за якість товарів (послуг), що пропонуються. Всі суперечки між Користувачами вирішуються без участі Товариства.

5. Товариство не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ чи використання серверів Товариства.

6. Товариство не несе відповідальності за дії або бездіяльність Користувачів. Користувач повинен розуміти, що іншими Користувачами можуть бути неповнолітні або особи, які видають себе за інших, тому повинні користуватися послугами Сайту в рамках дозволеного. Користувач бере на себе відповідальність за те, що його дії не суперечить діючому законодавству України.

6. Товариство не несе відповідальності за укладення домовленостей між Користувачами Сайту.

7. Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача внаслідок використання останнім послуг Сайту, Користувач погоджується предявляти ці вимоги самостійно без втручання Товариства, а також звільняє Товариство і його партнерів від всіх вимог, зобовязань, компенсацій щодо сплати збитків і витрат.

8. Користувач має право повідомити Товариству про факт порушення його прав іншим Користувачем, скориставшись посиланням “Повідомити про порушення”, розміщеного в розділі зміст оголошення. У випадку обґрунтованої скарги Користувача, Товариство вилучає оголошення, яке порушує права іншого Користувача.

9. Товариство не несе відповідальності за невиконання зобовязань по наданню доступу до Сайту через явища непереборної сили, наслідків яких неможливо уникнути (форс-мажор).

10. Товариство не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту, спричинені технічними перебоями в роботі обладнання і програмного забезпечення.

11. Товариство (керівництво, працівники) не несуть відповідальність за пряму чи непряму, випадкову чи спеціальну шкоду і штрафні санкції в результаті використання Сайту і його сервісів Користувачем, включаючи випадки коли шкода заподіяна в результаті використання чи неправильного використання Сайту і його сервісів.

12. Ніякий пункт даних Правил не встановлює відносин спільної діяльності, агентських відносин між Користувачем і Товариством, окрім тих відносин, які передбачені даними Правилами.

7. Термін дії Правил (згоди)

1. Дані Правила користування Сайтом вступають в силу після надання Користувачем електронної адреси для реєстрації чи розміщення Користувачем оголошення і продовжуються безстроково.

2. Користувач має право скасувати свою реєстрацію на Сайті і знищити свій реєстраційний запис в односторонньому порядку, повідомивши про свої дії Товариство.

3. Повідомлення Користувача про скасування своєї реєстрації є згодою на обробку і знищення його персональних даних Товариством.

8. Інші умови

1. Оголошення розміщені Користувачем на сайті ВОЛИНЬ ІНФО можуть бути розміщені і на сайтах-партнерах.

2. Вся інформація, яка міститься в текстах оголошень поданих Користувачами, є загальнодоступною.

3. Персональні дані Користувача, отримані при реєстрації на сайті, без згоди Користувача не можуть бути передані третім особам чи установам, окрім випадків передбачених законодавством України. Персональні дані Користувача використовуються Товариством тільки з метою виконання даних Правил.

4. У випадку виникнення між Сторонами суперечок стосовно виконання Правил користування Сайтом, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів. У випадку, якщо суперечки та спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то такі спори розглядаються в судовому порядку відповідно до законодавства України.

 

*Сайти-партнери:

]]>volyninfo.com]]> ]]>provolyn.com]]> ]]>mark-media.com.ua]]>

Довідник підприємств